21/1/09

Las drogas: conceptos, aspectos penales y penitenciarios.


GARCÍA JIMÉNEZ, J. M. Las drogas: conceptos, aspectos penales y penitenciarios. Alicante: Editorial Club Universitario, 2001.
Signatura: 309:343 Gar

A la primera part del llibre es recullen tots els conceptes relacionats amb les drogues, a la vegada que s'ofereix un examen exhaustiu de la majoria dels productes coneguts i considerats com a drogues, els seus efectes nocius i tot el món que l'envolta. Es parteix del principi de que per a evitar, abans s'ha de conèixer.
La segona part té un enfocament jurídic. Les drogues són objecte d'un estudi detallat, ja que comporten conductes prohibides, i van unides a la delinqüència, a la marginació i, en molts casos, a la presó. Totes aquestes situacions són tractades àmpliament en aquest treball.
El llibre va dirigit a qualsevol públic interessat en la matèria, ja que pretén que qualsevol arribi a conèixer un tema, que d'una o altra manera, ens afecta a tots de manera més o menys directa.