21/1/09

Manual de Derecho Procesal Penal


GIMENO SENDRA, V. Manual de Derecho Procesal Penal. Colex: Madrid, 2008.
Signatura: 343.1 Gim

Nou manual de Dret Processal Penal escrit pel catedràtic de Dret Processal de la UNED i Magistrat emèrit del Tribunal Constitucional.
Inclou: Constitució i procés penal; Els pressuposts processals; L'objecte del procés penal; La instrucció; Les mesures cautelars i ressolucions provisionals; La fase intermitja; El judici oral; Els processos ordinaris i especials; Els recursos.