20/1/09

Matrimonio homosexual y Constitución


MARTÍN SÁNCHEZ, M. Matrimonio homosexual y Constitución. València: Tirant lo Blanch, 2008.
Signatura: 347.62 Mar

Aquest llibre conté les claus per a intrepretar la constitucionalitat del matrimoni entre persones del mateix sexe, des del respecte als drets d'igualtat i no discriminació, la intimitat personal i familiar, la llibertat, el lliure desenvolupament de la personalitat i la dignitat mateixa de la persona, i inclòs respecte a l'exercici del propi dret al matrimoni.
L'autora, conscient de les dificultats que comporta tant des del punt de vista doctrinal com en la pràctica del matrimoni"homosexual" i en espera d'un pronunciament de l'Alt Tribunal, es posiciona manifestament al respecte, sense perjudici de prendre decididament partit per la interpretació constitucional que li sembla més acord amb els valors i principis de la nostra Constitució, esperant que aquesta monografía contribueixi a un debat jurídico-constitucional de gran rellevància en la societat actual, tant espanyola com internacional.