22/1/09

La por dels nens a la separació


MÉNDEZ CARRILLO, F. X.; ORGILÉS AMORÓS, M.; ESPADA SÁNCHEZ, J. P. Ansiedad por separación. Psicopatología, evaluación y tratamiento. Madrid: Ediciones Pirámide, 2008.
Signatura: 616.891.6 Men

La por de la separació és un fenomen normal, associat al desenvolupament del nen, que emergeix durant el primer any de vida i pot persistir fins als 7-8 anys. Aquestes pors generalment són transitòries o poc intenses i desenvolupen funcions protectores i enfortidores de la vinculació dels nens amb els pares; no obstant això, de vegades poden intensificar-se i pertorbar el seu desenvolupament normal, i llavors és quan deixen de ser adaptatius i requereixen tractament psicològic.

Aquesta obra es centra en el tractament de l'ansietat per separació, però també s'ocupa de la psicopatologia i l'avaluació. D'aquesta manera, després de l'exposició de les idees fonamentals i actualitzades sobre les característiques clíniques, el diagnòstic, la prevalença i els factors de risc del trastorn, ofereix una anàlisi actualitzada sobre els principals procediments d'avaluació i diagnòstic amb molt de material de registres, autoregistres i qüestionaris d'autoinforme a punt per ser aplicats, ja que es detallen les normes d'aplicació i els barems per a diferents edats i segons el sexe. A la part dedicada al tractament es descriuen diferents programes que han estat aplicats amb èxit, i s'inclou un pla terapèutic propi dels autors amb exemples il·lustratius.