5/2/09

Drets fonamentals i educació


REQUERO INBÁÑEZ, J. L.; MARTÍNEZ LÓPEZ-MUÑIZ, J. L. Los derechos fundamentales en la educación. Madrid: Consejo General del Poder Judicial, 2008
Signatura: 37:34 Der

Llibre publicat pel Consell General del Poder Judicial que parla dels drets fonamentals en l'educació.

Inclou: L'educació escolar, servei essencial: implicacions jurídiques i públiques; Règim d'admissió als centres que reben fons públics; Programació i llibertat escolar: incidència en l'atorgament i denegació de concerts, augment i reducció d'unitats concertades; Deures dels poders públics per garantir el respecte al pluralisme cultural, ideològic i religiós en l'àmbit escolar; L'objecció de consciència en l'àmbit educatiu; La llengua de l'ensenyament; Violència a l'escola: tractament penal de l'assetjament escolar des del sistema del dret penal de menors; La convivència a les aules, una preocupació internacional.