11/2/09

Diagnòstic i tractament del Trastorn per Dèficit d'Atenció i Hiperactivitat (TDAH)


FERRÉ VECIANA, J.; FERRÉ RODRÍGUEZ, Mª MAR. La otra cara de la hiperactividad. Diagnóstico y tratamiento de un síndrome multicausal y multifactorial. Barcelona: Ediciones Lebón, 2008
Signatura: 159.922.7 Fer

Llibre que explica què és la hiperactivitat, com detectar aquesta síndrome i com tractar-la.

Inclou: Les dues cares de la hiperactivitat: la cara vista i la cara semioculta; Passat, present i futur de la hiperactivitat. Interpretació de les referències del DSM-IV; Definició d'hiperactivitat. Mecanismes que regulen i controlen l'activitat cerebral; Funció dels tres cervells; Anàlisi de les causes més freqüents; Anàlisi d'altres factors causals o coadjuvants; Diagnòstic diferencial. Subjectivitat dels sémptomes. Importància de l'anamnesi; Casos clínics representatius; Esquema general de tractament; Consells complementaris per a pares i educadors; Les mil cares de la hiperactivitat.