13/2/09

Un recorregut per les diferents psicoteràpies existents


GINGER, SERGE. Psicoterapia. 100 respuestas creativas. Barcelona: Ridgen Edit, 2008
Signatura: 615.851 Gin

El llibre fa un recorregut respectuós i amè a través de les diferents menes de psicoteràpia vigents, explicant en cada cas el seu origen.

Llibre útil per a psicoterapeutes a l'hora d'haver d'explicar la seva professió i el sentit del seu treball. També és útil per als qui volen iniciar una teràpia, ja que proporciona informació sobre aquestes psicoteràpies.

Inclou: Dimensió social i política; La psicoteràpia: principals corrents i mètodes; La psicoanàlisi; La teràpia Gestalt i altres enfocaments; La relació amb el psicoterapeuta; Psicopatologia, trastorns i tractaments; Parella i sexualitat, masculí/femení; El cervell i la psiconeurobiologia; Conclusió; Annex: la psicoteràpia a Europa.