20/2/09

Els nous models penals


PORTILLA CONTRERAS, GUILLERMO. Mutaciones de Leviatán. Legitimación de los nuevos modelos penales. Madrid: Ediciones AKAL, 2005
Signatura: 343 Mut

Llibre sobre els nous models penals.

Inclou: La teoria de sistemes i el paradigma de la societat moderna; Els excessos del formalisme jurídic neofuncionalista en el normativisme del Dret Penal; Abans de Leviatán. Les formes polítiques i la vida social durant la crisi de l'imperi de la llei; El procés de globalització, l'estat i el dret; El nou dret penal autoritari: consideracions sobre l'anomenat dret penal de l'enemic; Un model de control penal: el no-dret; Dret penal intercultural i crisi del principi de sobirania; Noves estratègies d'estigmatització. El dret davant dels immigrants; La immigració laboral de l'estranger en el dret penal; Algunes reflexions sobre la moderna teoria del Big Crunch en la selecció de béns jurídicopenals (especial referència a l'àmbit econòmic).