20/2/09

Qüestions pràctiques i teòriques de la LO sobre Violència de Gènere


NEKANE SANMIGUEL, MIREN; GÓMEZ VILLORA, JOSE Mº. Algunas cuestiones prácticas y teóricas de la Ley Orgánica 1/2004. Madrid: Consejo General del Poder Judicial, 2008
Signatura:343.6 Alg

Llibre que explica algunes qüestions pràctiques i teòriques de la Llei Orgànica sobre Violència de Gènere.

Inclou: Cinc tòpics sobre les dones víctimes de violència... als tres anys d'aprovació de la LOVG (1/2004, de 28 de desembre); Violència de gènere i dret penal d'excepció: entre el discurs de la resistència i el victimisme punitiu; La violència de gènere davant l'Administració de justícia. Primers apunts sobre la implementació de la LO 11/2004; Qüestions pràctiques en la instrucció dels delictes de violència contra la dona, amb especial referència a la jurisprudència emesa en aquest tipus de delicte; Competències civils dels Jutjats de Violència sobre la Dona. Pressupostos d'atribució de competències i limits objectius funcionals i territorials.