26/2/09

Implicacions mèdiques de l'estrès


MATÉ, GABOR. El precio del estrés. Cuando el cuerpo dice no. Barcelona: RBA Libros, 2008
Signatura: 159.96 Mat

Llibre que mostra de quina manera l'estrès i les emocions poden ser la causa d'una malaltia crònica.

Resumeix les últimes conclusions científiques sobre el paper que juga l'estrès i el caràcter emocional de cadascú en l'inici del càncer i altres malalties cròniques. Basant-se en els estudis de casos i en exemples recollits com a metge de família i especialista en cures pal·liatives, l'autor ofereix noves percepcions sobre la malaltia com a via del cos diu no a allò que la ment no pot resoldre.

Llibre que fa una contribució a les connexions fisiològiques entre l'estrès, les emocions i els mecanismes que controlen el sistema nerviós, l'aparell immunitari i les hormones.