13/2/09

La legítima defensa


PALERMO, OMAR. La legítima defensa: una revisión normativista. Barcelona: Atelier, 2006
Signatura: 343.228 Pal

La primer part del llibre conté l'anàlisi de les teories de la legítima defensa, amb una crítica al model dominant: la tesi del doble fonament constitueix una amalgama heterogènia de principis. En la segona part s'afirma que el fonament de la legítima defensa no ha de partir del dret de la víctima considerat de manera aïllada, sino de la infracció d'un deure per part de l'agressor.

Inclou: Introducció; La legítima defensa com a reacció cognitiva davant del perill: les tesis individualistes; La legítima defensa com a reacció normativa: la defensa de la validesa empírica de l'ordenament jurídic; La legítima defensa com a reacció cognitiva i normativa: la teoria del doble fonament; La legítima defensa en la comunicació instrumental; La legítima defensa en la comunicació personal; L'agressió com a expressió de sentit; El significat de la defensa.