18/2/09

Alcoholisme juvenil


MEGÍAS VALENZUELA, EUSEBIO. Adolescents davant l'alcohol: La mirada de pares i mares. Barcelona: Fundació La Caixa, 2007
Signatura: 3-053.7 Ado

Aquest estudi planteja una anàlisi de molts diversos aspectes que estan implicats en el fenomen del consum d'alcohol per part dels adolescents espanyols. D'aquesta manera, es repassen les dimensions i les tendències quantitatives de les últimes dècades: prevalences, indicadors d'abús, índexs de problemes, pes de les raons confessades, indicadors de vivència de risc i taxes de policonsums. Aborda el naixement d'un nou model de consum, molt diferent del tradicional, descrivint-ne la gènesi històrica, els canvis que el van fer possible i la dinàmica que l'ha convertit no tan sols en institucionalitzat, sinó, fins a cert punt, definidor de la condició juvenil.

També s'analitzen en profunditat el discurs i les actituds dels pares i mares dels protagonistes. Aquest discurs dóna pistes sobre les possibilitats i els límits de la socialització familiar. Així mateix, ajuda a comprendre la repercussió de l'educació que es fa i de la que es podria fer en l'àmbit en el qual nens i nenes es preparen per ser adolescents, i on, ja sent adolescents, han de viure els conflictes de creixement i de fer-se autònoms.