18/2/09

Informe sobre la Llei de Dependència


VILLAR RICO, Virgínia; BOADA JANÉ, Cristina; MIÑARRO ACOSTA, Eva; SANOSA LLINARES, Carles. Necessitats de cura i atenció a les persones en situació de dependència. Anàlisis de la demanda futura. Barcelona: Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya, 2008
Signatura: 364-78 Nec

Estudi realitzat sobre les necessitats de cura i atenció a les persones en situació de dependència.

Inclou: Introducció; El treball de cura de les persones; Marc normatiu; Anàlisi de l'oferta actual i de la demanda futura de serveis a les persones; Impactes del futur sistema estatal de protecció de la dependència en el mercat de treball; Conclusions.