19/2/09

Nou llibre de Jornades al CEJFE


Jornades sobre Bona Administració de Justícia i Tutela Judicial Efectiva. Barcelona: Centre d'Estudis Jurídics i Formació Especialitzada, 2008
Signatura: 351.87 Jor

Llibre de les jornades sobre Bona Administració de Justícia i Tutela Judicial Efectiva que es van celebrar al Centre d'estudis Jurídics i Formació Especialitzada els dies 3 i 4 d'octubre de 2007, coordinades pel Sr. Juli Ponce Solé, professor titular de Dret Administratiu de la Universitat de Barcelona.

Inclou: Governança i governalitat en l'àmbit judicial. Paper del Consell General del Poder Judicial; La motivació de les sentencies i la qualitat de la justícia; Els estàndars de qualitat de la jurisprudència del Tribunal Europeu dels Drets Humans: el dret al procés equitatiu i el termini raonable de resolució; La responsabilitat patrimonial pel funcionament anormal de l'Administració de Justícia: dilacions indegudes; El paper de la Comissió Europea per a l'Eficàcia de la Justícia (CEPEJ); Taula rodona "La Carta dels drets dels ciutadans davant l'Administració de Justícia i el control dels supòsits de mala administració"; El Llibre Blanc de la Justícia deu anys després; Taula rodona "La millora de la justícia en el marc general dels nous desenvolupaments en relació amb la qualitat dels serveis públics"; Línies estratègiques per a la integració dels sistemes de gestió de la qualitat en els protocols d'actuació; La carta de drets dels ciutadans davant l'Administració de Justícia i el control dels supòsits de mala administració; La prestació del servei públic: què entén el ciutadà per qualitat?.