25/2/09

Nou llibre sobre un dels delictes més actuals: tràfic de persones


MAYORDOMO RODRIGO, VIRGINIA. El delito de tráfico ilegal e inmigración clandestina de personas. Madrid: Iustel, 2008
Signatura: 343.343.6 May

Anàlisi de quina és la regulació del tràfic il·legal i la immigració clandestina de persones en el dret espanyol i la seva aplicació pràctica.

Inclou: Instruments internacionals per a l'erradicació del tràfic de persones i el tràfic il·legal de migrants; Breu referència al dret internacional en la matèria; El tràfic il·legal i la immigració clandestina de persones en el dret espanyol; Examen dels informes presentats per Espanya davant dels òrgans de control de Nacions Unides; Informe 2007 d'Amnistía Internacional; Conclusions.