25/2/09

Nou llibre de victimologia


HERRERA MORENO, MYRIAM. Hostigamiento y hábitat social: una perspectiva victimológica. Granada: Editorial Comares, 2008
Signatura: 343.99 Hos

Llibre que tracta la victimologia en diferents àmbits socials.

Inclou: Ecologia victimològica: les bases de l'hàbitat democràtic; Realitat individual, social i jurídica de la dona víctima de la violència de gènere; Victimització del menor en l'àmbit domèstic. Maltractaments i abús sexual; El menor davant del conflicte parental. Una revisió victimològica; Víctimes indirectes en el maltractament domèstic amb desenllaç homicida; Assetjament laboral. La dimensió criminològica i victimològica del fenomen; L'assetjament sexual i la seva perspectiva victimològica; La víctima de maltractament i assetjament entre companys; La víctima davant del sistema de justícia; Problemes d'execució de l'ordre de protecció per a víctimes de violència de gènere; La pacificació de l'hàbitat social: perspectives de Justícia restauradora.