10/2/09

Relacions laborals especials


GASCÓN VALERO, M. Relaciones laborales especiales: relación laboral especial de los penados y de los abogados. Madrid: Consejo General del Poder Judicial, 2008
Signatura: 331.102 Rel

Inclou: Les relacions laborals especials: una visió panoràmica i pràctica; Les relacions laborals especials dels metges interns residents i de penats en institucions penitenciaries; Alts comandaments i representants de comerç: àmbits d'aplicació dels reials decrets 1382/1985 i 1438/1985 a la llum de la nova jurisprudència; La relació laboral especial dels advocats; La relació laboral especial dels advocats en despatx individual i col·lectiu. Reflexions sobre el contracte de treball i el règim de la prestació de l'activitat laboral; Disposicions generals RD 1331/2006 i elements de la relació laboral especial (capítols I i II RD 1331/2006); Peculiaritats de la relació laboral de caràcter especial dels advocats en despatx en matèria de jornada i descans, i drets i deures derivats del contracte de treball (comentari als capítols V i VI del RD 1331/2006); La relació laboral especial dels esportistes professionals; Altres relacions laborals especials.