27/2/09

Una ajuda per cobrir les necessitats bàsiques dels nens


RODRIGO, MARÍA JOSÉ; MÁIQUEZ, MARÍA LUISA; MARTÍN, JUAN CARLOS; BYRNE, SONIA. Preservación familiar. Un enfoque positivo para la intervención con familias. Madrid: Editorial Pirámide, 2008.
Signatura: 304 Com

La preservació familiar comprèn totes les accions que s'han de portar a terme per mantenir ae menor en una llar quan els responsables de tenir-ne cura, atendre'l i educar-lo deixen de fer les seves funcions parentals o bé fan un ús inadequat que compromet o perjudica el desenvolupament personal i social del nen, però sense arribar a la gravetat que a justifiqui una mesura de separació del menor de la seva família. Això implica crear un espai de prevenció i de segones oportunitats per tal que les famílies puguin seguir complint les seves funcions i assumint les seves responsabilitats.

El llibre mira de reunir els fonaments teòrics rigorosos que proporciona el coneixement acadèmic amb l'aproximació contextual de la realitat professional, a fi d'oferir un marc inspirador de la pràctica i de les actuacions en aquest context.