10/3/09

Avaluació del dany en violència de gènere


MARÍN LÓPEZ, Paloma i LORENTE ACOSTA, Miguel. La valoración del daño en las víctimas de la violencia de género. Madrid: Consejo General del Poder Judicial, 2007
Signatura: 340.63 Val

Llibre del Consell General del Poder Judicial que analitza la valoració del dany en víctimes de violència de gènere.

Inclou: El concepte integral en violència de gènere; Els instruments de valoració del dany en violència de gènere; L'anomenat Síndrome d'alienació parental; La retractació de la denunciant en l'aplicació de la Llei Orgànica de mesures de protecció integral contra la violència de gènere; La facultat d'abstenció del deure de declarar per vincles personals amb la persona acusada; Perillositat i dany en la violència de gènere a la qual es refereix la llei integral: prevenció penal; La identificaciò del dany en violència contra les dones. Criteris de reparació des d'una perspectiva de gènere; Assetjament laboral i assetjament sexual; La valoració del dany en víctimes de violència sexual i de gènere; Unitat de coordinació contra la violència sobre la dona; La violència contra les dones; Conclusions.