25/3/09

Drets humans, immigració i tractament penitenciari

ESCOBAR MARULANDA, Gonzalo. Condicions de vida dels estrangers a les presons catalanes. Barcelona: CEJFE, 2009
Disponible en format paper a la Biblioteca del CEJFE.

Aquest treball s'emmarca dins de l'estudi de la nova realitat penitenciària en la qual, cada vegada més, existeix un major nombre de persones de nacionalitat estrangera. Ateses les limitacions pròpies del treball, s'ha realitzat una comparació entre les condicions de vida dels interns reflectides en els informes del Defensor del Poble i la realitat estudiada en els centres penitenciaris de Figueres i Girona. Tenint en compte que la població penitenciària d'aquestes dues presons està fonamentalment en situació preventiva i les limitacions estructurals dels mateixos centres, els resultats de la investigació no són extrapolables a altres presons. Des d'aquest punt de vista, en el treball analitzem diversos aspectes sobre els quals ja havia cridat l'atenció el Defensor del Poble, com ara la informació, la comunicació, l'alimentació, la salut i finalment aspectes relacionats amb la massificació. Hem destacat que un dels nous reptes amb què s'enfronten les presons catalanes és la diversitat idiomàtica dels seus interns. En aquest sentit, hem apuntat algunes bones pràctiques que intenten pal·liar el problema de l’idioma, entre les quals cal destacar la traducció simultània mitjançant el telèfon duta a terme a la presó de Figueres. D'altra banda, hem fet referència a la necessitat d'eliminar determinats obstacles per tal que algunes de les bones pràctiques que ja es desenvolupen, orientades a facilitar la comunicació dels interns tant amb l'exterior com amb els seus advocats, puguin obtenir millors resultats. Finalment, hem volgut emfatitzar el problema de la massificació, destacant el cas de les dones a la presó de Girona.

Living conditions of foreign individuals in Catalan prisons
This study looks into the living conditions of foreign individuals in prisons in Figueres and Girona to analyse the development of these prisons, taking into consideration the reports from the ombudsman. Aspects analysed include information, communication, food, health and overcrowding.