20/3/09

Llibre sobre Victimologia


OSVALDO TORRE, Raúl. La víctima del crímen. Argentina: Dosyunas Ediciones Argentinas, 2007
Signatura: pendent de catal·logar

Llibre que fa un repàs a l'interès creixent per la víctima des de diferents factors: la reconsideració del caràcter de perillositat del delinqüent; la constatació de que els subjectes passius són majoritàriament dèbils o de condició socioeconòmica mitja o baixa; la certesa de que el delicte comú és una arma electoral utilitzada políticament,...

La víctima del delicte adquireix, per una banda, una singular personalitat amb característiques biològiques, psicològiques i socials pròpies, i per l'altra, un paper indubtablement dinàmic en la seva correlació amb el delinqüent.