20/3/09

Anàlisis al menor delinqüent


RODRÍGUEZ DÍAZ, Francisco Javier; BECEDÓNIZ VÁZQUEZ, Carlos. El menor infractor. Posicionamientos y realidades. Asturias: Consejería de Justícia, Seguridad Pública y Relaciones Exteriores, 2007
Signatura: pendent de catal·logar

Llibre que fa un recull de treballs que parlen del menor com a delinqüent i la intervenció sobre aquests.

Inclou: Teoría de risc de la delinqüència. Una proposta integradora; Concreció del superior interès del menor en la intervenció amb menors en conflicte social; La responsabilitat parental en la conducta infractora del menor; Trets que defineixen un model actual d'infracció de la llei penal pels menors d'edat; Reincidència de menors infractors: investigant factors de problemàtica familiar; Reincidència de menors infractors: investigant factors de risc escolar; La competència administrativa en la legislació reguladora de responsabilitat penal de menors; Marc i desenvolupament al voltant del menor en conflicte social: l'aplicació de la LORPM a Castella-La Manxa; Avaluació del menor infractor i informe de l'equip tècnic en el marc de la legalitat actual; ¿Individus patològics o societat malalta? Ambigüitats en la prevenció de la violència; Intervenció educativa eficaç en justícia juvenil. El programa de pensament prosocial versió curta per joves; Un programa d'intervenció amb menors en risc per desestructuració familiar; Programes d'intervenció amb delinqüents juvenils. Factors primaris d'èxit; Anàlisi diferencial de les característiques psicosocials dels menors amb mesures en medi obert; Socialització i menors en règim d'internament; Mesures judicials d'internament amb tractament terapèutic associat. Realitat en el Principat d'Astúries.