30/3/09

Nou recull de legislació penitenciària


ARMENTA GONZÁLEZ-PALENZUELA, Francisco Javier; FERNÁNDEZ ARÉVALO, Luis; HERNÁNDEZ SÁNCHEZ, Miguel Francisco. Código Penitenciario. Pamplona: Editorial Aranzadi, 2008
Signatura: 343.8(094.4) Esp

Aquest codi és una recopilació de la normativa penitenciària vigent estatal i autonòmica catalana i respon a la necessitat de posar a disposició del públic interessat un material cada dia més imprescindible a causa del desenvolupament normatiu i jurisprudencial que s'ha anat produïnt en l'àmbit del dret penitenciari. L'obra està adreçada als diversos professionals relacionats amb aquest sector de l'ordenament jurídic, ja siguin jutges, fiscals, advocats penalistes o juristes criminòlegs, entre d'altres, sense oblidar els opositors o els estudiants de dret o criminologia. L'edició d'aquest codi ha estat preparada per professionals especialistes en el tema, entre d'altres, destacaríem el nostre compant Miguel Francisco Hernández Sánchez, cap del Servei d'Assessorament Jurídic de la Secretaria de Serveis Penitenciaris, Rehabilitació i Justícia Juvenil del Departament de Justícia.