23/3/09

Prevenció de la violència contra la dona


VARIS AUTORS. Educación emocional y violencia contra la mujer. Estrategias para el aula. Madrid: Los Libros de la Catarata, 2006
Signatura: 37.03 Edu

Llibre que es composa de dues unitats didàctiques. A la primera, titulada Educar en els afectes, frenar la violència. Sobre l'educació afectiva emocional, anima al lector a educar en els afectes, cosa que exigeix estar dotat d'unes habilitats emocionals bàsiques que fins al moment está fora de l'educació formal i se suposa que són aconseguides després de la socialització; amb això, es pretén oferir una guía formativa que posi en pràctica habilitats emocionals básiques com l'autocontrol, l'entusiasme, la perseverança davant la frustració, la capacitat empàtica i l'automotivació, com habilitats complementaries a les potencialitats intelectuals. A la segona part del llibre, titulada Violència contra la dona, s'aborda la violència exercida contra la dona en els diferents àmbits (familiar, escolar, laboral i social) com objecte d'especial interès per la seva gravetat, dramatisme i virulència. Actualment, la violència contra les dones és un tema públic, social i polític i amb unes implicacions educatives de palpitant i greu actualitat.