23/4/09

Els crims de lesa humanitat a nivell internacional


TORRES PÉREZ, María. La responsabilidad internacional del individuo por la comisión de crímenes de lesa humanidad. Valencia: Tirant lo Blanch, 2008
Signatura: 341.4 Tor

Llibre que fa una definició de la figura delictiva dels crims de lesa humanitat centrant-se en les conductes constitutives d'aquests crims, en els seus elements configuradors generals i específics i en com els individus seran susceptibles de respondre'n penalment.

Inclou: Antecedents historicojurídics i evolució dels crims de lesa humanitat; La tipificació dels crims de lesa humanitat; Els títols d'atribució de responsabilitat internacional penal a l'individu.