30/4/09

L'assistència jurídica gratuïta


MARTÍN CONTRERAS, Luis. El derecho a la asistencia jurídica gratuita. Barcelona: Editorial Bosch, 2009
Signatura: 343.1 Mar

Llibre que parla sobre el dret a una assistència jurídica gratuïta.

Inclou CD amb models i casos pràctics, esquemes i normativa reguladora dels drets i honoraris d'Advocats i Procuradors.

Primera part inclou: Nota històrica; Dret Constitucional: Àmbit personal d'aplicació; Requisits: el salari com element objectivador; Efectes de la sol·licitut; Contingut material del dret; El reconeixement del dret; Circumstàncies que modifiquen el reconeixement del dret; Impugnació de la ressolució dictada per la comissió; Tramitació de la impuganció en seu judicial; La repercussió del reconeixement del dret a l'assistència jurídica gratuïta en la taxació de costes.

Segona part inclou: Legislació estatal; Normes autonòmiques; Legislació internacional.

Tercera part inclou: Models i casos pràctics.