22/4/09

L'informe oral en el procediment penal


LLORCA ORTEGA, José. El abogado ante el informe oral en el proceso penal. Valencia: Tirant lo Blanch, 2005
Signatura:343.1 Llor

Llibre que desenvolupa dues matèries: les qüestions tècniques de la fase oral d'un judici i els principis que s'han de complir en aquesta fase.

Inclou: Principis que regulen el període d'informes; Subjectes de la comunicació forense; L'objecte de la comunicació; L'oració forense; El dret de rectificació; El dret de l'acusat a dir l'última paraula; La documentació de la vista oral: l'acta; La fase d'informes en el procediment davant del tribunal de jurat.