22/4/09

Situació de l'educació social a Europa


TIANA FERRER, Alejandro; SANZ FERNÁNDEZ, Florentino. Génesis y situación de la educación social en Europa. Madrid: Universidad Nacional de Educación a Distancia, 2003
Signatura: 37(09) Gen

Llibre que, des d'una perspectiva històrica, aborda l'estudi d'una sèrie de realitats socials que avui dia es coneixen amb el nom d'educació social. Explica diferents fenòmens que tenen lloc al segle XVI i que s'estenen fins a finals del segle XX, sempre dins l'espai geogràfic d'Europa.

No pretén ser un llibre exhaustiu, sinó circumscriure's a l'anàlisi d'alguns fets, institucions o polítiques més significatius que posen en connexió la vida social i l'educació.

Aquest llibre que pretén introduir una visió històrica de l'educació social amb la finalitat de permetre als lectors una comprensió més distanciada i crítica del fenomen educatiu actual.