30/4/09

Nou llibre de delictes contra les persones


OLÁSOLO ALONSO, Héctor. Ataques contra personas o bienes civiles y ataques desproporcionados. València: Tirant lo Balnch, 2007
Signatura: 341.4 Ola

Llibre que tracta en profunditat els atacs contra les persones o béns civils i atacs desproporcionats, amb especial referència a l'Estatut de Roma de la Cort Penal Internacional, ratificat per 100 països, i a la jurisprudència del Tribunal Penal Internacional per a l'antiga Yugoslavia.


Inclou: Primera aproximació als delictes comesos en el desenvolupament d'operacions militars en situació de combat; Primer apropament a les conductes típiques: els elements contextuals; Les conductes típiques; L'omissió. Especial referència a la responsabilitat dels superiors militars; Actes preparatoris, temptativa i consumació; Formes d'autoria i de participació; L'element subjectiu del tipus; Causes de justificació. Especial referència a la retenció de la condició de persona protegida quan s'actúa en legítima defensa i la seva distinció dels supòsits de participació directa en les hostilitats; Causes d'exclusió de culpabilidad. Especial referència a la coacció de l'autor pels seus superiors militars i a l'error de prohibició; Condicions objectives de punibilitat, excuses absolutòries i condicions objectives de procedibilitat; Referències de casos.