21/5/09

Aportacions del dret a la violència a l'escola i les bandes juvenils


LÁZARO GÓNZALEZ, Isabel E. i MOLINERO MORENO, Eduardo (Coords). Adolescencia, violencia escolar y bandas juveniles. ¿Qué aporta el derecho?. Madrid: Editorial Tecnos, 2009
Signatura: 37:159.9.43 Ado

És real la preocupació social per la convivència dins l'àmbit de l'escola, la presència de conductes violentes que danyen el clima escolar o, fins i tot, la formació de grups o tribus urbanes violentes, les conductes dels quals han de ser enteses i tractades segons les seves peculiars característiques. Encara que l'alarma social que generen alguns casos de violència extrema, exercida per menors, no es correspon amb la realitat dels fets conflictius ocorreguts en l'àmbit escolar, és raonable estar preocupats perquè l'educació només és possible en un marc de convivència on es desenvolupin positivament les relacions entre alumnes i entre professors i alumnes. Per això, cal que la agressions no resultin moralment admissibles, ja que la dignitat de les persones es troba per sobre de qualsevol altre valor. Institucions i professionals, des de diferents punts de vista, ajuden i acompanyen una reflexió que no vol perdre de vista les possibilitats i vies d'intervenció davant els diferents tipus de violència escolar i grupal.