21/5/09

La interacción entre menjar, alcohol i depressió en les dones


NOLEN-HOEKSEMA, Susan. El triángulo tóxico. Alcohol, comida y depresión: cómo evitar los excesos autodestructivos. Barcelona: Ediciones Paidós, 2007
Signatura: 309 Nol

Aquest llibre examina com el menjar de manera compulsiva, beure i deprimir poden unir forces per amenaçar greument la salut i el benestar de les dones.

L'autora del llibre ensenya a les dones a aprofitar la seva força emocional i personal per a superar l'estrès provocat per una relació destructiva amb lel menjar, l'alcohol i les depressions. Les lectores aprendran a convertir les seves debilitats en punts forts, així com a plantejar uns objectius de vida realistes i mantenir saludables. La doctora Nolen-Hoeksema va fins i tot més enllà i explica per què les dones joves són especialment vulnerables al triangle tòxic i com poden evitar-ho.