20/5/09

Regulació jurídica dels "okupes"


GÓMEZ IBARGUREN, Pedro. El tratamiento del fenómeno "okupa" en el derecho español. Barcelona: Bosch, 2009

Signatura: 3-053.7 Gom

El tractament penal de la ocupació no violenta de bens immobles es va introduir per primera vegada arran de la promulgació del Codi penal de 1995. El creixement que va experimentar durant els anys 90 el que va ser conegut com moviment"okupa", segurament va fer que el legislador considerés oportú introduir aquesta conducta en el Codi penal per tal de perseguir més intensament aquest moviment social de protesta. En aquesta obra s'analitzaran les diferents formes de tractar civil i penalment aquest fenomen.