5/5/09

Com evitar els efectes del divorci en els fills

CASTELLS, Paulino. Los padres no se divorcian de sus hijos. Claves para seguir con ellos tras la separación. Madrid: Santillana Ediciones Generales, 2009
Signatura: 159.922.7 Cas

Quan una parella decideix separar-se són moltes les circumstàncies que es plantegen. El divorci és un procés dolorós que es complica quan hi ha fills en comú. Sovint els qui prenen aquesta decisió s'enfronten a situacions molt complicades perquè, tal com diu el títol del llibre, els pares no es divorcien dels seus fills. Una vegada s'inicia el procés de separació, algunes de les qüestions que es planteja la parella són: la manera com plantejar la nova situació als fills, quina és la seva primera reacció, què passa amb la custodia i els règims de visita, de quina manera afecta el divorci els avis o altres parents, etc.

L'autor del llibre dóna solucions pràctiques perquè els pares continuïn junt amb els fills en aquests moments de dissolució de la parella per tal de poder seguir exercint com a pares i mares responsables.