6/5/09

Defensa de grans criminals


BELTRÁN MONTOLIU, Ana. La defensa en el plano internacional de los grandes criminales. Valencia: Tirant lo Blanch,2009
Signatura: 341.64 Bel

El dret de defensa i a l'assistència lletrada té per ell mateix una importància essencial en el procés penal intern, essent a més un dret fonamental de l'imputat consagrat per les constitucions democràtiques en l'àmbit internacional Si el traslladem al marc dels tribunals penals internacionals, la seva repercussió encara és més gran precisament pels delictes d'extrema gravetat que es judiquen davant dels mateixos, tals com el genocidi, crims de lesa humanitat i crims de guerra.

En aquest llibre es presenta una visió sistemàtica de la defensa dels grans criminals en el pla internacional on s'analitzen els aspectes de major transcendència en el procés, constituint per tant una novetat en el panorama actual