7/5/09

El tractament de la víctima en el sistema judicial


SANZ HERMIDA, Ágata Mª. Víctimas de delitos: derechos, protección y asistencia. Madrid: Iustel, 2009
Signatura: 343.99 San

Llibre que sistematitza i analitza les mesures en matèria de víctimes de delictes que s'han anat adoptant en el nostre sistema judicial per a la seva tutela processal, posant especial atenció en aquelles de protecció reforçada per a víctimes especialment vulnerables, així com en la necessària assistència amb la qual han de comptar abans, durant i després del procés. Inclou també una selecció d'instruments jurídics i decisions jurisprudencials, que resulta indispensable per a la comprensió, interpretació i aplicació de les normes jurídiques vigents en aquest àmbit.