28/5/09

El nou codi penal en matèria de seguretat vial


PIPAÓN PULIDO, Jorge Guillermo; PEDREÑO NAVARRO, Lucía; BAL FRANCÉS, Edmundo. Los delitos contra la seguridad vial. Análisis práctico y formularios de aplicación. Valladolid: Lex Nova, 2009
Signatura: 343.346 Pip

La reforma del Codi penal mitjançant la Llei orgànica 15/2007, de 30 de novembre, en matèria de seguretat vial, suposa complir un dels objectius de la legislació: el ciutadà percep més que mai el perill potencial de l'ús indegut del vehicle.

Estar correctament informat sobre les repercussions d'aquesta reforma ha d'interessar no només els usuaris sinó, també els professionals dels diferents sectors socials, econòmics i jurídics.

Amb la finalitat de crear un instrument de treball i una font d'informació pràctica, i no una simple reflexió doctrinal. Planteja qüestions essencials sobre la interpretació dels preceptes del Codi penal que regulen la matèria.