2/6/09

El tractament de l'encobriment en el Codi penal


GARCÍA PÉREZ, Octavio. El encubrimiento y su problemática en el Código penal. Barcelona: Atelier, 2008
Signatura: 343.73 Gar

Llibre que parteix de la idea que el delicte d'encobriment s'ha configurat correctament en el Codi penal com un atemptat contra l'Administració de justícia, sempre que aquesta s'identifiqui amb la funció jurisdiccional. Aquesta funció es concretaria en la solució irrevocable i en un temps raonable d'un conflicte social mitjançant l'aplicació del dret a través del procés normal. A partir d'aquí, i prenent en consideració les solucions que ofereix la doctrina i la jurisprudència, s'analitzen els principals problemes que planteja la regulació de l'encobriment en el Codi penal: l'estructura del tipus penal de l'article 451, els elements comuns a les diferents modalitats d'encobriment (el requisit de la comissió d'un delicte i el seu abast, el coneixement de la comissió del fet previ, la delimitació de l'encobriment respecte de la participació i els subjectes actius de l'encobriment), els aspectes específics de cada una de les modalitats, de la comissió per omissió, els problemes d'autoria i participació i de graus d'execució, els concursos, la causa d'exculpació de l'encobriment a favor de parents i altres circumstàncies que afecten la pena i l'admissibilitat pel tribunal de la condemna per encobriment, canviant la qualificació efectuada per l'acusació.