26/5/09

Els efectes de les presons


ARNOSO MARTÍNEZ, Ainara. Cárcel y trayectorias psicosociales. Actores y representaciones sociales. Zarautz: Diputación Foral de Guipuzcoa, 2005
Signatura: 343.81(460+87) Arn

La presó genera i recrea en la nostra societat un univers de significacions i representacions associades a les trajectòries vitals dels subjectes que les poblen, a l'imaginari que produeixen els actors vinculats al sistema jurídic i a l'acció social en l'àmbit de l'execució penal.

L'autora ens mostra, des d'un punt de vista comprensiu, un profund replantejament sobre la naturalesa del sistema carcerari, en una dialèctica que integra tant la despersonalització que sorgeix de la privació dels drets humans al si del sistema punitiu, com les contribucions de les investigacions més rellevants i les perspectives de tractament que concorden amb la realitat delictiva, la resposta penal i el seu context social.

Les investigacions que es presenten permeten una aproximació a l'estudi de la delinqüència des de la perspectiva de les representacions socials. Aquesta perspectiva considera les creences de sentit comú en la interacció habitual entre grups i permet explicar les decisions i pràctiques que s'adopten i el seu grau de coherència amb les possibilitats de resocialització en institucions penitenciàries. De la mateixa manera, s'analitzen els perfils, representacions i trajectòries psicosocials d'una mostra penitenciària de drogodependents. A partir d'aquesta anàlisi s'obren noves controvèrsies, s'orienta la discussió i s'estableixen certes bases per a la formació de professionals, entre les quals destaquen algunes pautes i estratègies adreçades a optimitzar l'afrontament psicosocial en àmbits de rellevància social i institucional.