20/5/09

La llei d'arrendaments urbans comentada


Ley de arrendamientos urbanos: comentarios y jurisprudencia doce años después. Las Rozas (Madrid): La Ley, 2007
Signatura: 347.453.3 (46) Ley

Aquest treball s'ha realitzat dotze anys després de l'entrada en vigor de la LAU, periode més que suficient per contemplar els resultats que ha ofert l'aplicació de cada un dels preceptes, així com per detectar i seleccionar la urisprudència rellevant. La sistemàtica i metodologia és la mateixa en tots els preceptes: es transcriu el text; s'efectua un comentari del mateix en el qual els autors han tractat d'evitar les disquisicions simplement dogmàtiques per centrar-se en els aspectes problemàtics de la seva aplicació pràctica; i seguidament s'analitza una selecció de sentències que aportin un exemple dels problemes pràctics que planteja cada precepte. Els autors fugen de transcriure literalment els fonaments jurídics de les sentències sinó que les estudien, oferint un breu resum dels fets i analitzant seguidament la doctrina dels seus fonaments.