20/5/09

Teories criminològiques


TÉLLEZ AGUILERA, Abel. Criminología. Madrid: Edisofer, 2009
Signatura: 343.9 Tel

Inclou els següents capítols: Introducció epistemològica; Evolució històrica del pensament criminològic; La ruptura amb el positivisme antropològic; El neopositivisme criminològic; La consolidació del paradigma sociològic; El model de la reacció social i la criminologia crítica;Del neoclassicisme a la criminologia postmoderna.