19/5/09

La víctima en el procés penal


MARTÍN RÍOS, Mª del Pilar. El ejercicio de la acción civil en el proceso penal: una aproximación victimológica. Madrid: La Ley, 2007
Signatura: 343.1 Mar

Llibre que fa una aproximació al plantejament de l'acció civil en el procés penal des d'una perspectiva particular, la pròpia de l'anomenada victimologia processal. S'adreça tant a teòrics de la matèria com als pràctics del dret.

Fa un minuciós estudi de l'acció civil en el procés penal valora les llums i les ombres del sistema espanyol de responsabilitat civil, així com la seva capacitat d'atendre les demandes reals de satisfacció de la víctima. No es limita a la realitat jurídica, sinó que inclou un examen de nombrosos ordenaments jurídics estrangers. Utilitza moltes fonts, tant doctrinals com jurisprudencials.