18/5/09

Nou llibre de dret processal


MORENO CATENA, Víctor; DAMIÁN MORENO, Juan; GONZÁLEZ-CUÉLLAR SERRANO, Nicolás; et al. El proceso en el siglo XXI y soluciones alternativas. Cizur Menor: Editorial Aranzadi, 2006
Signatura: 343.1 Pro

La creixent complexitat de les relacions socioeconòmiques i un millor coneixement dels drets i interessos tutelats per l'ordenament han propiciat un notable increment de la litigiositat, i la consegüent reflexió sobre com adequar els processos al nou context i sobre la possible entrada en escena de solucions alternatives o complementàries.

Aquest llibre recopila una selecció multidisciplinària d'estudis en aquesta línia, elaborats pelr al Centro de Estudios Jurídicos del Ministerio de Justicia per catedràtics d'universtat, magistrats i altres experts en la matèria.

Es tracta, doncs, d'un llibre amb interès per a juristes i professionals del dret en que s'analitzen algunes de les reformes processals introduïdes per la llei d'enjudiciament civil del 2000 i la llei orgànica 19/2003, els principis d'una nova llei d'enjudiciament criminal, el paper dels mecanisme de justícia restaurativa en l'àmbit dels menors, el procés monitori i les funcions que s'assignen al secretari judicial, la mediació com a prevenció o alternativa al litigi en els conflictes familiars o l'experiència i els possibles pal·liatius en materia de dilacions en el procés civil.