25/5/09

Les diferents manifestacions de la violència


GARCÍA-MINA FREIRE, Ana (Coord.) Nuevos escenarios de violencia. Madrid: Universidad Pontificia Comillas de Madrid, 2008
Signatura: 159.943 Nue

El propòsit d'aquest llibre és reflexionar sobre la violència en les seves diferents manifestacions: la violència en l'àmbit familiar, escolar, laboral i geopolític. Tots els autors que participen en aquest llibre són professors i professores de la Universitat Pontificia Comillas de Madrid. Cadascú, des de la seva especialitat, analitza i debat sobre l'origen, manteniment i erradicació d'aquest fenomen present en diferents escenaris de la vida social.

Aquest llibre està dirigit a totes i tots aquells que vulguin reflexionar i qüestionar sobre aquesta xacra social que nega la dignitat de la persona i és protagonista en tot sistema de desigualtat.