7/5/09

Llibre de drets fonamentals


DÍEZ-PICAZO, Luis María. Sistema de Derechos Fundamentales. Navarra: Editorial Aranzadi, 2008
Signatura: 342.7 Die

Nou llibre que parla sobre els drets fonamentals.

La primera part inclou: Aproximació a la idea de drets fonamentals; Els drets fonamentals a la Constitució espanyola; La protecció dels drets fonamentals; Desenvolupament i regulació dels dret fonamentals; Titularitat i exercici dels drets fundamentales; La dimensió supranacional dels drets fonamentals.

La segona part inclou: El principi d'igualtat davant de la llei; El dret a la vida i a la integritat; La llibertat ideològica i religiosa; Els drets en matèria de llibertat personal i mobilitat; Els drets de la vida privada; La llibertat d'expressió i informació; Els drets d'associació, reunió i manifestació; Els drets polítics; La tutela judicial efectiva; El principi de legalitat penal; Els drets en matèria de família i educació; Els drets laborals i econòmics.