7/5/09

Llibre de casos interdisciplinaris de dret civil, mercantil, internacional privat i processal


GASCÓN INCHAUSTI, Fernando; REAL PÉREZ, Alicia; DÍAZ RUIZ, Emilio; OTERO GARCÍA-CASTRILLÓN, Carmen. Obligaciones y contratos: casos interdisciplinares. Madrid: Editorial Dykinson, 2009
Signatura: 347.4 Obl

Els autors d'aquesta obra pretenen fomentar l'estudi interdisciplinari de l'ordenació jurídica privada, de manera que rebi un enfocament substantiu i processal alhora.

S'hi recullen eines de treball adreçades fonamentalment a professors i estudiants , les quals fomenten una visió interdisciplinària del dret d'obligacions i contractes.