7/5/09

Llibre sobre associacions civils


MORA ALARCÓN, José Antonio. Associaciones Civiles. Valencia: Tirant lo Blanch, 2005
Signatura: 347.191.2 Mor

Nou llibre sobre les diferents associacions civils que es poden donar.

Inclou: Les persones jurídiques: concepte, naturalesa i classes; Les persones jurídiques sense ànim de lucre; Les associacions civils: el seu abast com a dret fonamental; Àmbit i constitució de les associacions civils; Els estatuts socials; Personalitat i capacitat jurídica de les associacions civils; Règim de les associacions civils; Responsabilitat de les associacions civils; Les associacions civils amb interès econòmic; Associacions sotmeses a règims especials; Els partits polítics; Les associacions sindicals; Eleccions sindicals i dret a vaga; Les associacions esportives; Associacions professionals; Règim tributari de les entitats sense ànim de lucre; Els processos associatius.