7/5/09

Ordenació legal de les associacions


LÓPEZ-NIETO Y MALLO, Francisco. La ordenación legal de las asociaciones. Madrid: Editorial Dykinson, 2004
Signatura: 347.191.2 Lop

Nou llibre sobre les diferents associacions que es poden establir.

La introducció inclou: L'esdevenir-se associatiu; La llibertat d'associació; Les associacions i figures afins; La constitució i el dret d'associació; Gènesi de les associacions; El dualisme legal vigent; La distribució de competències.

La primera part inclou: Normativa vigent; Procediment d'inscripció; Procediments especials; Federació d'associacions.

La segona part inclou: Associacions polítiques; Associacions sindicals, professionals i empresarials; Associacions esportives; Associacions urbanístiques; Altres règims especials.

La tercera part inclou: La norma estatutària; Estructura interna de les associacions; Les activitats socials; Relació de les associacions amb l'Administració pública; Relació de les associacions d'utilitat pública amb l'Administració; Models de documents; Legislació.