13/5/09

Casos pràctics de treball social


FERNÁNDEZ GARCÍA, Tomás. Trabajo Social con casos. Madrid: Alianza Editorial, 2008
Signatura:364-78 Tra

Aquest manual presenta, teòrica i pràcticament, el Treball Social amb casos com un procés sistematitzat d'intevenció professional davant d'una situació individual o familiar de necessitat. En aquest procés es mobilitzen recursos personals i institucionals amb l'objectiu de transformar la persona, assegurant-li com a ciutadà els seus drets socials.

El llibre aborda des de la seva filosofia, valors i principis d'alguns dels models teòrics que serveixen de suport a la intervenció i s'endinsa en tot el procés metodològic per abordar amb suficients garanties la intervenció social.