3/6/09

Com avaluar la formació continuada


CHACÓN MOSCOSO, Salvador; HOLGADO TELLO, Francisco Pablo; LÓPEZ GARCÍA, José Miguel et al. Evaluación de la formación continua: fundamentos teóricos y herramientas metodológicas. Sevilla: Universidad de Sevilla Secretariado de Publicaciones, 2006
Signatura: 35.08 Eva

La instauració d'un procés avaluatiu útil, en què es doni una interrelació fluida entre avaluació, disseny i implementació i que, a més, respongui a les necessitats d'un Pla de formació, és molt complexa. Resulta difícil el disseny d'instruments i procediments de recollida de dades que de vegades poden fer la sensació de consumir una sèrie de recursos sense que realment siguin útils per al procés formatiu. Això fa que els programes de formació no estinguin vinculats a processos avaluatius dirigits a millorar-los. Davant d'aquest problema, els autors pretenen, amb aquest treball, assolir dos objectius: d'una banda, presentar les bases metodològiques des de les quals s'entén que els processos d'avaluació i formació continuada s'han de sostenir en una interacció contínua basada en la participació de les diferents parts implicades; i de l'altra, els autors miren de difondre una síntesi de l'experiència i els coneixements que han adquirit durant els últims cinc anys de col·laboració amb el Centre de Formació i Perfeccionament del Personal de l'Administració i Serveis de la Universitat de Sevilla.