3/6/09

Històries reals sobre l'esquizofrènia


RUIZ GARZÓN, Ricard. Esquizo. Històries reals. Barcelona: Edicions La Campana, 2008
Signatura: 616.895.8 Rui

L'autor s'endinsa en el món de l'esquizofrènia, en desmunta alguns mites i fa que els seus protagonistes en parlin

El llibre és una nova versió de Las voces del laberinto (Historias reales sobre la esquizofrenia), publicat l'any 2005.